Lietajúca hviezda I

Referencie: kód 1 - analýza LH periodická

100,00 €

Lietajúce hviezdy patria k najstarším a najpoužívanejším školám Feng Shui. Poradenstvo LIETAJÚCE HVIEZDY I - periodické hviezdy vám ponúka presný výpočet mriežky lietajúcej hviezdy vo vašom byte či dome s opisom vplyvov hviezd ,....

Množstvo
Skladom

Lietajúce hviezdy I patria k najstarším a najpoužívanejším školám Feng Shui. Podstatou lietajúcich hviezd sú energetické vplyvy priestoru, času a ľudí žijúcich v dome. Iný priestor a čas ponúka úplne iné možnosti a iný osud pre každého z nás. Neexistuje dokonalý dom , ktorý by priniesol šťastie pre každého. Feng shui je jedinečné v tom, že človek si môže dopredu určiť a vybrať priestor v ktorom bude bývať, energie ktoré bude prijímať a z toho vychádzajúce vyplyvy ktoré ovplyvnia jeho šťastie v živote. 

Lietajúce hviezdy sú horoskopom domu. V daný moment výstavby dom získava energie, ktoré tam ostávaú a pôsobia na ľudí žijúcich v dome, až kým nedôjde k rozsiahlejšej rekonštrukcii. Tieto energie sa volajú periodické hviezdy. Poradenstvo LIETAJÚCE HVIEZDY I vám ponúka presný výpočet mriežky lietajúcej hviezdy vo vašom byte či dome s opisom vplyvov hviezd , ich kombinácií, využitie a návrhy ošetrení.

Lietajúce hviezdy feng shui patrí k najpoužívanejším a najrýchlejším metódam vo feng shui. Táto metóda je založená na využití smerov zo svetových strán podľa ktorých sa určujú šťastné a nešťastné lokality v dome. Pomocou metódy lietajúcej hviezdy feng shui je možné potlačiť a vyliečiť priestor od negatívnych vplyvov, ktoré môžu spôsobiť choroby, nešťastie, nehody . Na  druhej strane prítomné energie zas môžu pozdvihnúť energie ovplyvňujúce šťastie, finančný rast a úspech, lásku. Lietajúce hviezdy sa môžu zdať ako magické či čarovanie s energiami. Avšak mnohé výskumy a vývoj poznatkov hovorí, že metóda lietajúcej hviezdy je veda založená na faktoch a nie na intuícii a predstavivosti.

Na metóde lietajúcej hviezdy je dobré to, že akýkoľvek problém v priestore môže byť identifikovaný  a následne aj ošetrený. Nejde len o diagnostiku problému ale aj o jej vyliečenie, zmiernenie  či odstránenie. Zároveň je možné analyzovať prítomnosť energie v danom roku, mesiaci i dni nakoľko energia sa pod vplyvom času mení. Kompasová škola feng shui je založená na smeroch domu, kam odkiaľ a aké energie vchádzajú do domu a energetizujú nás. Avšak komplexný pohľad na energie vibrujúce vôkol berú do úvahy aj čas a zmenu času. Nič nie je stále a nemenné. Nič netrvá večne. História Číny dokumentuje vzostupy a pády dynastií, ku ktorým došlo k nim hlavne pod vplyvom času.

kód 1 - analýza LH periodická

Konkrétne referencie

12 ďalšie produkty v rovnakej kategórii: